ترجمه مقاله A Data Annotation Architecture for Semantic Applications in Virtualized Wireless Sensor Networks: معماری حاشیه نویسی داده ها برای کاربردهای معنایی در شبکه های حسگر بی سیم مجازی

ترجمه مقاله A Data Annotation Architecture for Semantic Applications in Virtualized Wireless Sensor Networks: معماری حاشیه نویسی داده ها برای کاربردهای معنایی در شبکه های حسگر بی سیم مجازی

ترجمه مقاله A Data Annotation Architecture for Semantic Applications in Virtualized Wireless Sensor Networks: معماری حاشیه نویسی داده ها برای کاربردهای معنایی در شبکه های حسگر بی سیم مجازی

ترجمه مقاله

A Data Annotation Architecture for Semantic Applications in Virtualized Wireless Sensor Networks

معماری حاشیه نویسی داده ها برای کاربردهای معنایی در شبکه های حسگر بی سیم مجازی

چکیده

شبکه های حسگر بی سیم محبوبیت زیادی کسب کرده و در بسیاری از حوزه ها نظیر شهرهای هوشمند، امنیت، بازی و کشاورزی استفاده شده است. شبکه های حسگر بی سیم مجازی امکان اشتراک گذاری چندین کاربرد را فراهم می آورند. کاربردهای معنایی آگاه از موقعیت بوده و نقشی حیاتی در شبکه های حسگر بی سیم مجازی ایفا می کنند. اگرچه، تامین انها در چنین شرایطی یک چالش است. دلیل کلیدی برای این مسئله آن است که کاربردهای معنایی منجر به حاشیه نویسی داده ها می شوند. متاسفانه داده های جمع آوری شده در شبکه های حسگر بی سیم مجازی به آسانی حاشیه نویسی نمی شوند. این مقاله یک معماری حاشیه نویسی داده ها را برای کاربردهای معنایی در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن مجازی ارائه می دهد. این معماری از جای گذاشت ها استفاده می کند و ما نمونه ی اولیه ای را با استفاده از موتور Google App در فضای ابری پیاده سازی کردیم. نتایج عملکرد نیز ارائه می شوند.

فرمت: فایل WORD به همراه فایل اصلی مقاله، 18 صفحه ترجمه