ترجمه مقاله Virtual Network Functions Orchestration in Enterprise WLANs: ارکستراسیون توابع شبکه مجازی در WLAN های سازمانی

ترجمه مقاله Virtual Network Functions Orchestration in Enterprise WLANs: ارکستراسیون توابع شبکه مجازی در WLAN های سازمانی

ترجمه مقاله Virtual Network Functions Orchestration in Enterprise WLANs: ارکستراسیون توابع شبکه مجازی در WLAN های سازمانی

ترجمه مقاله

Virtual Network Functions Orchestration in Enterprise WLANs

ارکستراسیون توابع شبکه مجازی در WLAN های سازمانی

چکیده

مجازی سازی عملکرد شبکه اخیرا به عنوان ابزاری برای بهینه سازی استفاده از توابع شبکه به وسیله ی تغییر پردازش ها از تجهیزات اختصاصی به پلتفرم های سخت افزاری ارزان و همه منظوره مد نظر قرار گرفته است. در این مقاله، یک چارچوب مدیریت و ارکستراسیون مبتنی بر NFV برای WLAN های سازمان ارائه می شود. این چارچوب با معماری ETSI NFV سازگاری داشته و از گره های هیبرید بهره می برد که قابلیت های فرواردینگ یک سوئیچ قابل برنامه ریزی را با قابلیت های ذخیره سازی و محاسباتی یک سرور ترکیب می کند. ما الگوریتمی را برای جایابی تابع شبکه مجازی ارائه داده که استفاده از توابع شبکه را بر طبق قیودی که در سطح لایه کاربردی قرار دارند، بهینه می کند. پیاده سازی چارچوب پیشنهادی و ارزیابی عملکرد مقدماتی VNF های انتخاب شده نیز ارائه می شود.

قالب فایل: فایل WORD ترجمه و فایل اصلی مقاله، 15 صفحه ترجمه